Virtualdub FFMpeg Input Plugin

Virtualdub FFMpeg Input Plugin 1.8

Miễn phí
Đó là một nhập bổ sung cho virtualdub dùng FFMpeg nạp đạn vài định dạng khác nhau
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.8.4.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Karl Pritchett
Virtualdub FFMpeg Input Plugin là một mở nguồn nhập bổ sung cho virtualdub dùng FFMpeg nạp đạn vài định dạng khác nhau. Bổ sung cho phép anh để mở một thể loại phim tập Virtualdub bao gồm cả H264 MPEG-4 AVC dạng. Anh cũng có thể sửa đổi dữ liệu thoại để thêm một chút nữa được thông tin và tiếng chậm trễ khi lần đầu khung thả.
Thông tin được cập nhật vào: